Status van toezegging

Woensdag 12 april jl. heeft de wethouder gesproken met de bewoners van de Hoge Buurt. Eerder zijn in overleg met bewoners plantenbakken neergezet, om zo het hardrijden te bemoeilijken. Er is uitgelegd dat hier geen nieuw en geen rood asfalt wordt aangebracht. Er is overlast geconstateerd vanwege de putdeksels die telkens gerepareerd moeten worden. Een deel van het probleem is dat door de positionering van de bloembakken al het verkeer nu over die putdeksels moet rijden. Om te voorkomen dat die putdeksels voor geluids- en trillingsoverlast zorgen, wordt samen gekeken naar welke locatie één plantenbak kan worden verplaatst. Ook zal worden gekeken wat de mogelijkheden zijn om op een gedeelte van de Hoge Buurt het trottoir iets te verbreden, waarmee de weg versmald wordt

Toezegging

N.a.v. de inspreker over de verkeerssituatie Hoge Buurt zegt de portefeuillehouder toe in contact te treden en te bekijken wat er nog verder gedaan kan worden aan de verkeerssituatie in de Hoge Buurt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.