Status van toezegging

Gesprekken tussen RWS en dorpsraden hebben plaatsgevonden. De toelichting op de gesprekken staat in de antwoording van de technische vragen van VVD over de verkeersveiligheid. https://raad.schagen.nl/Documenten/Beantwoording-Technische-Vragen-VVD-Brief-Verkeersveiligheid.pdf

Toezegging

Ph Heddes zegt toe met de motie onder de arm, nog voor de zomer in gesprek te gaan met de dorpsraden en wil daarbij Rijkswaterstaat meenemen, om uitleg te geven over de stand van zaken, aangezien de gemeente hier zelf moeilijk vat op krijgt

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.