Status van toezegging

Format tussenrapportage voorstellen aan auditcommissie voor schriftelijke input. Onbedoeld is deze toezegging niet uitgevoerd. Dit punt is onderdeel van de evaluatie van de werkgroep P&C. De toezegging is als dit is gebeurd afgedaan.

Toezegging

Afgesproken is dat de auditcommissieleden het format van de tussenrapportage vóór de zomer per mail krijgen. Zij kunnen dan schriftelijk input leveren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.