Status van toezegging

19-10: Naar aanleiding van het jaarverslag is een Raadsinformatiememo opgesteld, deze is door de auditcommissie behandeld. Over het punt toezicht en handhaving is de gemeente in overleg met de provincie, dit heeft ertoe geleid dat dit punt is verbeterd. Tijdens de volgende vergadering krijgt de auditcommissie (23 november 2023) een statusupdate over uitvoering van de aandachtspunten uit het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022.

Toezegging

Voortgangsontwikkeling geven over aandachtsgebieden uit Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022. Komt op agenda auditcommissie november 2023.

Toegezegd is om dit voortaan mee te nemen bij de status voortgang aanbevelingen bedrijfsvoering.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.