Status van toezegging

De eerste periodieke raadsinformatiememo is op 12 januari 2024 verzonden. RIM 002

Toezegging

Mevr. Van Kampen zegt toe dat er halfjaarlijks een RIM naar de raad komt over de stand van zaken ziekteverzuim en de lopende vacatures

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.