Status van toezegging

Status In Ontwikkeling. In de auditcommissie van april 2021 is het rapport inzake 213a Lean behandeld. Zodra meer bekend is over hoe nu verder te gaan met Lean zal dit met de auditcommissie gedeeld worden. De organisatie is bezig om de Lean aanpak verder door te ontwikkelen. Daarbij worden de aanbevelingen uit het rapport meegenomen. Later dit jaar worden de resultaten hiervan verwacht. De directie ontvangt een advies over procesverbetering en de inzet van Lean. Nieuw (januari 2022): De Leanbegeleiders werken aan een advies voor directie en college over het integreren van procesverbetering in de bedrijfsvoering. Lean kan een instrument zijn om processen te verbeteren. De uitkomsten van het 213a onderzoek worden in dit advies meegenomen. Dit advies wordt in Q1 aan de directie aangeboden. Na vaststelling door college zal de raad door middel van een RIM worden geïnformeerd. Vanaf januari 2022 is de directie gestart met het houden van maandelijkse directie review gesprekken waarin de directie stuurt op prestaties en resultaten. Het verbeteren van processen is daar onderdeel van. Hiermee is deze toezegging afgedaan.

Toezegging

Onderzoeksrapport ex. Artikel 2113A Lean
Ph. Kruit geeft een korte inleiding op het “Eindrapport doelmatigheidsonderzoek Lean” en laat weten dat er in het rapport een zestal verbeterpunten staan waar aan gewerkt zal moeten worden.
De commissie is in zijn algemeenheid positief over het onderzoeksrapport, maar vraagt, binnen onze digitale wereld, nadrukkelijk aandacht voor het hebben van voldoende persoonlijk contact richting onze inwoners.
Op de vraag van de voorzitter van “hoe nu verder? “, geeft ph. Kruit aan dat zij over de verdere aanpak van de diverse verbeterpunten nog nader overleg moet hebben. Zij zegt toe dat, zodra er meer bekend is, de auditcommissie daarover geinformeerd zal worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.