Status van toezegging

Eind december 2023 verwachten we vanuit de scholen, de eindrapportages betreffende de inzet van Link jongerenwerk. Aan de hand van die rapportages verkrijgen wij inzicht in de effecten van de inzet van het jeugd- en jongerenwerk op de scholen. Het streven is om in Q1 2024, uw raad een memo te sturen, waarin de effecten van de inzet van het jongerenwerk op de scholen wordt genoemd, alsmede een overzicht van de uitgaven aan het jeugd- en jongerenwerk in 2022 en 2023. Ook zal worden ingegaan op de budgettaire ruimte voor een eventuele continuering van de extra inzet van het jeugd- en jongerenwerk op de scholen.

Toezegging

De wethouder zegt toe in het najaar bij de begroting te komen met een voorstel over de inzet van LINK. Zij wacht eerst de uitkomsten over de effecten van de inzet LINK op schoolpleinen af. Bij de begroting zal een overzicht aangeleverd worden over de uitgaven aan LINK en wat de budgettaire ruimte is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.