Status van toezegging

Met de klankbordgroep Sociaal domein op 17 oktober jl. zijn de verschillen met u gedeeld. Tijdens de informatieavond van 16 november zijn de wijzigingen van de integrale verordening Sociaal domein met u doorgenomen. De integrale verordening Sociaal domein 2024 is behandeld in de raadsvergadering van 19 december, hiermee is de toezegging afgedaan.

Toezegging

De wethouder zegt toe de suggestie van GroenLinks inzake een integrale aanvraag minimabeleid mee te nemen en hierop terug te komen bij de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.