Status van toezegging

Behandeld in auditcommissie van juni 2021.

Toezegging

Decembercirculaire 2020 gemeentefonds
De heer Kröger geeft aan dat hij in de toelichting leest dat er een bedrag is van € 100 miljoen beschikbaar is gesteld ten behoeve van zwem- en ijsbanen. Hierover heeft hij niets gelezen in de Corona rapportages. Hij vraagt hoe dit zit voor de gemeente Schagen. De heer Johnstone geeft aan dat hij dit zal uitzoeken en komt hier op terug (= toezegging).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.