Status van toezegging

De raad zal niet worden geinformeerd middels een raadsinformatiememo maar op een andere wijze. Stand 24/1/24: In de werkavond en daarna middels een raadsinformatiememo op 22 december 2023 heeft het college geduid hoe verder met het standplaatsenbeleid in de gemeente en specifiek de standplaatsen in het centrum van de stad Schagen wordt gegaan.

Toezegging

Ph. Kruijer zegt tijdens de vergadering toe dat hij raadsinfomratiememo naar de raad stuurt over de verdere vervolg van het standplaatsenbeleid.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.