Status van toezegging

Burgemeester van Kampen-Nouwen heeft richting de raad toegezegd om de heer de Croos en zijn vrouw, mevrouw Baai, uit te nodigen voor een gesprek over messen. Dit gesprek heeft maandag 18 december 20213 plaatsgevonden. De heer de Croos en mevrouw Baai hebben in het gesprek geduid dat zij zien dat er allerlei regels worden opgesteld om onder meer het messenbezit terug te dringen, maar dat het ontbreekt aan een onderzoek over de 'waarom-vraag'. Meneer en mevrouw trekken dit wel breder dan alleen de vraag waarom jongeren steeds meer met messen over straat lopen. Het begint bij luisteren naar jongeren. Meneer heeft aangegeven graag meer voor jongeren te willen betekenen, ook vanuit zijn oude betrekking als docent. Hij heeft aangegeven zich het lot van onze jongeren aan te trekken. Afgesproken is dat wij contact leggen met een VO-school in Schagen, met als doel om een gesprek te initiëren tussen de school en meneer de Croos. Om te bezien hoe meneer een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onze jongeren. De toezegging beschouwen wij hiermee als afgedaan.

Toezegging

Mevr. Van Kampen stelt voor om een keer af te spreken met dhr. Croos en zijn echtgenote om over het jeugd- en messenbeleid verder over te spreken

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.