Status van toezegging

aangezien zowel de ingebrekestellingen als de dwangsommen niet eenduidig geregistreerd worden binnen de gemeente, vraagt dit een aanpassing in o.a. systemen, processen, werkwijze en gedrag. Dit probleem sluit ook aan bij het beeld van een organisatie met een grote ontwikkelingsachterstand zoals we deze op 20 september jl. besproken hebben in de themabijeenkomst over de organisatieontwikkeling. Als we nu een verwachting zouden moeten uitspreken zou dit zijn dat we niet eerder dan in 2024 een werkend systeem zullen hebben ingevoerd, afhankelijk van de mogelijkheden qua prioriteiten en qua bedrijfsvoeringsmiddelen. Update: Op 28 september is de juridische structuur door de directie vastgesteld. Op 11 oktober neemt het college hierover een besluit. Kort daarna volgt een raadsinformatiememo.

Toezegging

Naar aanleiding van de behandeling van de verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2021 zegt de ph. toe dat zij na de zomer (in september/oktober) met een vervolg komt over hoe het er dan voor staat. Een en ander zal in de vorm van een bespreeknotitie richting de oordeelsvormende vergadering komen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.