Status van toezegging

Toezegging

Over de vraag van de VVD inzake onderbouwing risicoparagraaf, wil de wethouder voorstellen om hier eerst met collega’s naar te kijken, want de wethouder heeft meer inzichten nodig over wat er speelt binnen de domeinen en hoe dit wordt vertaald in de begroting en of dit voldoende inzicht geeft. Dit zal meegenomen worden bij de procescyclus

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.