Status van toezegging

De aansprakelijkheid ligt bij het bedrijf dat met deze voertuigen rijdt. Dit is ook opgenomen in de ontheffingen. In zijn algemeenheid moet de gemeente kunnen aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt. Hoe dit wordt gedaan is omschreven in het raadsvoorstel van 30 maart 2021. De gemeente heeft echter geen zogeheten garantieverplichting, maar een zorg- of inspanningsplicht.

Toezegging

Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het ingediende amendement. Hij geeft aan nogmaals juridisch na te gaan hoe het zit met de bevoegdheden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.