Status van toezegging

Dit betreft het ophalen van grofvuil op afroep tegen een bescheiden tarief. Dit is nog niet ingevoerd. Het is wenselijk dit in te voeren rond dezelfde tijd als de invoering van de toegangscontrole tot het ABS. Deze maatregel staat voor 2022-2025 gepland in het ARP. Hiermee is de toezegging afgedaan. Antwoord: Het ARP is nog geen jaar in werking, de meeste maatregelen worden bovendien pas de komende jaren uit-/ingevoerd. Q2 2022 is het ARP een jaar in werking. Rond die periode valt e.e.a. terug te koppelen. Hiermee is de toezegging afgedaan.

Toezegging

Jaarlijks zal er een monitoring plaatsvinden rondom het afval- en recycleplan, welke gedeeld wordt met de raad. Indien er eerder op teruggekomen moet worden, dan zal de informatie eerder naar de raad komen. Evt. bijsturen indien nodig. Hij gaat supermarkten en industrieën erop wijzen om mee te denken over de afvalberg.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.