Status van toezegging

De overeenkomst met HVC is gesloten voor een bepaaalde tijd van 15 jaren, startende op 1 juli 2017, en zal behoudens opzegging in overeenstemming met artikel 5.2 van de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met perioden van telkens 4 (vier) jaren. het nieuwe contract komt aan de orde op 1 juli 2025. Op voorhand zal een voorstel aan de raad worden aangeboden over ophalen grofvuil (tegen betaling) wanneer het nieuwe contract met de hVC wordt opgemaakt

Toezegging

De wethouder geeft aan nog terug te komen met een voorstel over het ophalen van grofvuil.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.