Status van toezegging

Het waterpeil in de wadi is hiermee beter te regulieren, het water zal in de winterperiode veel lager staan waardoor het water niet meer over de voetpaden heen loopt. 14/9 In het kader van het bestemmingsplan is een quickscan natuurwaarden gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat nader onderzoek gedaan moet worden naar Wnb beschermde soorten. Dit nadere onderzoek is een momentopname en kan pas worden uitgevoerd vlak voor de sloop- en bouwwerkzaamheden. In ket kader van de nog aan te vragen omgevingsvergunning voor de bouw van het hotel zal dit nadere onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Toezegging

Ph. Beemsterboer zegt toe schriftelijk terug te komen op de natuurwaarden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.