Status van toezegging

Addendum is aangeleverd en bij de stukken gevoegd voor raad 22 juni 2021

Toezegging

De gemeentesecretaris stelt voor, om uiterlijk vrijdag a.s. met een addendum voor de raad te komen en de raadsvoorstellen voor de 1e tussenrapportage en de kadernota hierop aan te passen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.