Status van toezegging

1/9: In alle vakanties is een activiteitenaanbod geweest, waarbij in de zomervakantie aan de jongeren zelf is gevraagd waar ze behoefte aan hebben. Link heeft dat in de overige vakanties ook gedaan bij hun digitale aanbod. Met de inzet op WhoZnext, waarbij jongeren ZELF activiteiten gaan ontplooien naar behoefte, wordt er ook gelet op de inbreng van jongeren. 23/8: jongerenparticipatie overgedragen aan wethouder Kruit. Raad wordt hierover nog geinformeerd. Bij de uitvoering/bepalen welke activiteiten worden uitgevoerd, zoals bijv de vakantiespelen of activiteiten door Link worden altijd jongeren betrokken. 9/11: In Raadinformatiememo 112 is informatie opgenomen over de samenwerking, resultaten en voortzetting van Link i.c.m. het jongerenhuis.

Toezegging

Wethouder Van der Veek geeft nog een reactie op de aanvullende vragen en zegt toe, dat de vraag rondom jongerenparticipatie opgepakt wordt, dat de schuldhulpverlening wordt geïntensiveerd en zal de wethouder binnenkort met de raad delen hoe hier handen en voeten aan te geven

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.