Status van toezegging

In het park staan inderdaad bomen met een licht groene stip. Deze stippen duiden aan welke bomen gesnoeid moesten worden.

Toezegging

Dhr. Groot vraagt wat het pva is inzake de verspreiding van aanvullende vouchers i.h.k.v. duurzaamheid (subsidie krijgen voor aanpassingen in de woning) die verstrekt zijn. kan het geld wat overblijft besteed worden aan bijv. de armlastigen in de gemeente.
Wethouder Heddes heeft vandaag bericht gehad vanuit Den Haag dat de actie verlengd wordt tot 31/12/21, aangezien er landelijk weinig gebruik van gemaakt is. De planning is dat de voucher op verschillende manieren gedeeld gaan worden, zoals ook genoemd in het antwoord naar de seniorenpartij. Inwoners zullen zo mogelijk een brief op naam ontvangen. De wethouder komt hier later nog op terug, als er meer bekend is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.