Status van toezegging

De beantwoording per email aan mevrouw Beemsterboer is per mail verzonden aan de raads- en steunfractieleden.

Toezegging

Mevr. Mulder zou graag brief 21.02.22 (verzoek mevr. T. Beemsterboer inzake aanwijzen begraafplek op eigen terrein) behandeld zien bij agendapunt 22.
Mevr. Van Kampen geeft aan dat dit niet mogelijk is en zegt toe dat de raad een afschrift van de brief aan mevr. Beemsterboer zal ontvangen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.