Status van toezegging

De dorpsraden zijn onze partners bij het gesprek met belanghebbenden voor de uitwerking zoekgebieden zoals deze zijn opgenomen in de Regionale Energiestrategie NHN 1.0. We starten in het zoekgebied langs de N245. Op 17 november vindt de eerste bijeenkomst plaats in Warmenhuizen. Daarna volgen Tuitjenhorn, Waarland en Dirkshorn. Vervolgens gaan we in het zoekgebied N9/N249 in ’t Zand verder. Ook daar organiseren we een bijeenkomst iom dorpsraad ’t Zand. Daarna volgen meer ontmoetingen. We werken toe naar het vaststellen van een gezamenlijk vertrekpunt, dan naar gezamenlijke doelen en vervolgens project ideeën en een beleidskader. Aan de hand van input die we ophalen stellen we vast waar kansen zijn voor projecten in de zoekgebieden en onder welke randvoorwaarden deze ontwikkeld zouden moeten worden. Denk daarbij aan participatie en het vinden van koppelkansen met andere functies in het gebied. De resultaten van deze uitwerking vormen de input van Schagen in de RES NHN 2.0 die juli 2023 wordt vastgesteld. Hiermee is deze toezegging afgedaan.

Toezegging

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.