Status van toezegging

Toegevoegd aan de agenda is de voortgangsrapportage aanbevelingen management letter 2021. Van de 25 aanbevelingen hebben 4 aanbevelingen de hoogste prioriteit, 2 aanbevelingen verdienen extra aandacht. Deze 4 punten raken de processen binnen P&O en Financiën. Om goede en betrouwbare informatie te hebben waar directie en teamleiders op kunnen sturen heeft het hoge prioriteit om de processen binnen P&O omtrent aansluiting van de salarisadministratie en de informatievoorziening vanuit Financiën over verplichtingen op orde te krijgen. Daarnaast loopt de organisatie risico's op het gebied van fraude wanneer gebruikers uitgebreide rechten hebben in de financiële administratie. Tevens dient bij Financiën gewerkt te worden aan een aantal beheersdocumenten. Met deze toezegging is deze toezegging afgedaan.

Toezegging

De controller geeft aan dat de bevindingen in de managementletter zijn verwerkt in een prioriteitenlijst middels diverse categorieën. Uiteraard zijn er uitgangspunten die de financiën raken en wat kan conflicteren met de prioriteiten van de andere domeinen. Al deze punten worden gemonitord door de concerncontroller en de teamleiders. In februari 2022 zullen zij de voortgang bespreken met het college en daarna volgt een terugkoppeling naar de auditcommissie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.