Status van toezegging

In aanloop naar het opstellen van de jaarrekening zal de concern controller actief uitvraag gaan doen bij de teamleiders naar de risico's die zij zien t.a.v. het realiseren van de door hun te leveren prestaties. Doel is om in elke rapportage weer (kleine) verbeteringen te laten zien. In de vergadering van december 2021 heeft de concern controller een toelichting gegeven op de systematiek van risico-inschatting en specifiek het voorbeeld over calamiteiten. Deze toelichting was voldoende. Hiermee is de toezegging afgedaan.

Toezegging

De controller geeft aan nog terug te komen op de vraag van dhr. Schrijver inzake de hoogte van het bedrag van de calamiteiten. Zij weet niet hoe deze tot stand is gekomen. In december 2021 zal zij een terugkoppeling geven en uitleg te geven hoe het inschatten van de risico’s in zijn werk gaat en welke beweegredenen er zijn gemaakt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.