Status van toezegging

Tijdens de vergadering van december heeft de portefeuillehouder teruggekoppeld dat in de jaarstukken en voortgangsrapportage de uikomsten van de kosten wordt opgenomen. Het is goed om intern te evalueren hoe de kosten in Schagen zijn t.o.v. de landelijke cijfers en in relatie tot de bijstandsuitkeringen. Hiermee is de toezegging afgedaan.

Toezegging

De gemeentesecretaris geeft aan dat evalueren van zaken niet standaard gedaan wordt. Het is belangrijk om de scope van de corona-evaluatie vast te stellen. Hier gaat de organisatie over nadenken en komt hij in december 2021 op terug bij de auditcommissie

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.