Status van toezegging

De inspanningen zijn vooral gericht zijn geweest om in samenspraak met de klankbordgroep te komen tot een gedragen ontwerp. Dit heeft tot gevolg gehad dat gekozen is om nu geen zgn. wadi toe te passen. Achterliggende informatie gericht op deze locatie is nu niet relevant. Bij een nieuwe situatie waar wadi’s worden voorgesteld wordt in de participatie duidelijker en beter de benodigde verdieping betrokken.

Toezegging

Ph. Heddes zegt toe met achterliggende informatie van de deskundigen te komen m.b.t. de wadi’s en een locatie van soortgelijke wadi.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.