Status van toezegging

na de zomervakantie 2022 wordt een evaluatie gedeeld met het college. Deze kan vervolgens gedeeld worden met de gemeenteraad. Informatieavond wordt gehouden op 24 oktober 2022.

Toezegging

Wethouder Heddes wil de raad via een nog te plannen themabijeenkomst bijpraten over de stand van zaken tot nu toe m.b.t. “de basis op orde” en de aspecten toelichten over hoe was het ook alweer, waar staan we en mogelijk dat er al een evaluatie ligt, maar dat kan hij nog niet garanderen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.