Status van toezegging

Het proces loopt. De directie heeft een verbeterplan vastgesteld voor team financiën en de verbetering van de financiële functie. Artikel 213a onderzoek is opgestart. Eerste raadswerkgroepbijeenkomst met planning & control is geweest en voor de behandeling van de kadernota wordt dat teruggerapporteerd in het presedium. Auditcommissie is aangesloten op dit proces en volledig op de hoogte. Het taakveld financiën is nadrukkelijk ook doorgelicht in de benchmark Berenschot. Er in samenspraak met raadsleden richting gegeven aan de manier waarop we rapporteren om meer pro-actief en minder ad-hoc de stand rondom financien te agenderen.

Toezegging

Er moet goed gekeken worden naar de financiën en daar zal onderzoek naar gedaan worden in 2022. Pas na dat onderzoek kan er een conclusie genomen worden over het gegeven of er geld bij moet komen.Zij zegt toe dat de raad in december bijgepraat wordt over hoe staan we ervoor, wat gaat goed en wat kan beter en om op een later moment terug te komen op de andere onderwerpen toe te lichten

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.