JR

Jaarrekening - Compensatie budgetoverhevelingen

Status

Indien daar aanleiding toe is dan zal de raad gelijktijdig met de jaarrekening 2021 hierover nader worden geinformeerd.

bij de jaarrekening 2021 wordt de raad over de uitvoering van de DVO 2021 geinformeerd

Update griffie februari: Dit onderwerp wordt samengevoegd met andere punten m.b.t. de jaarrekening.

Update augustus 2022: systematiek budgetoverhevelingen staat in Financiële Verordening en wordt zo ook gevolg. Punt daarmee afgedaan.

DVO: dit is onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting en jaarrekening. Via deze route komt deze op de agenda van de auditcommissies. Indien nodig kan de inhoud van de paragraaf bedrijfsvoering dan onderwerp van gesprek zijn in de audit commissie. Punt daarmee afgehandeld.

Update griffie september 2022: Besluitvorming over de jaarrekening heeft plaatsgevonden op 6 juli 2022.

Toezegging

R 25-03-2021: 'Wethouder De Regt zegt toe voor wat betreft categorie 3 budgetoverhevelingen 2020 in de geest van de motie ‘compensatie budgetoverhevelingen’ te zullen handelen, maar de motie niet als zodanig te kunnen uitvoeren.'

16-06-2020: 'De nieuwe DVO treedt op 1 januari 2021 in werking. Elk jaar worden de auditcommissies van beide gemeenten periodiek geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de ambtelijk samenwerking.'

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.