JR

Jaarrekening - Compensatie budgetoverhevelingen

Status

Indien daar aanleiding toe is dan zal de raad gelijktijdig met de jaarrekening 2021 hierover nader worden geinformeerd.

bij de jaarrekening 2021 wordt de raad over de uitvoering van de DVO 2021 geinformeerd

Update griffie februari: Dit onderwerp wordt samengevoegd met andere punten m.b.t. de jaarrekening.

Toezegging

R 25-03-2021: 'Wethouder De Regt zegt toe voor wat betreft categorie 3 budgetoverhevelingen 2020 in de geest van de motie ‘compensatie budgetoverhevelingen’ te zullen handelen, maar de motie niet als zodanig te kunnen uitvoeren.'

16-06-2020: 'De nieuwe DVO treedt op 1 januari 2021 in werking. Elk jaar worden de auditcommissies van beide gemeenten periodiek geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de ambtelijk samenwerking.'

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.