M-001

Samen met inwoners naar een klimaatbestendig Woerden (vooheen M-102)

Status

Update febr 22: Vanwege het ontbreken van een programmaleider voor het programma klimaatbestendig wordt deze motie nu niet opgepakt. Op het moment dat er een, ingewerkte, programmaleider is en het nieuwe bestuur deze motie nog wil beantwoorden dan pakken we het op.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. De mogelijkheden te verkennen om inwoners en bedrijven te stimuleren op hun eigen terrein vrijwillig klimaat-adaptieve maatregelen te nemen;
2. Daarbij in ieder geval (maar niet uitsluitend) de initiatieven uit de toelichting te bekijken;
3. Hierbij ook initiatieven en ideeën van inwoners mee te nemen;
4. Hiervoor uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 de raad een voorstel te doen toekomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.