M-005

Motie - naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk (vooheen M-149)

Status

Update maart 2022: Traject loopt. In mei 2022 wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de te doorlopen stappen.
Update 8/9/22: De evaluatie is in voorbereiding. Wethouder heeft dit gemeld in laatste Politieke Avond van 1 september.

Toezegging

1. te onderzoeken welke wijzigingen in het parkeerbeleid en de implementatie daarvan moeten worden aangebracht;
2. bij binnenstadondernemers en -bewoners actief op te halen hoe de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid kan worden verbeterd;
3. een meldpunt te creëren waar inwoners en ondernemers verbeterpunten, kinderziektes en onlogische situaties in het nieuwe parkeerbeleid kunnen aandragen;
4. inwoners, ondernemers en bezoekers over deze mogelijkheid te informeren;
5. de raad te informeren over de uitkomsten en de door het college al dan niet voorgestelde aanpassingen aan het parkeerbeleid.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.