M-005

Motie - naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk (vooheen M-149)

Status

Update maart 2022: Traject loopt. In mei 2022 wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de te doorlopen stappen.
Update 8/9/22: De evaluatie is in voorbereiding. Wethouder heeft dit gemeld in laatste Politieke Avond van 1 september.
Update 5 december 2022: Zie ook M-018: Rond de jaarwisseling volgt een RIB met effecten op parkeerbezetting en financiële gevolgen van het opheffen van het eerste uur gratis per 1 oktober 2022. Wel afhankelijk en in afstemming met de partij die het parkeerbeleid momenteel evalueert

Toezegging

1. te onderzoeken welke wijzigingen in het parkeerbeleid en de implementatie daarvan moeten worden aangebracht;
2. bij binnenstadondernemers en -bewoners actief op te halen hoe de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid kan worden verbeterd;
3. een meldpunt te creëren waar inwoners en ondernemers verbeterpunten, kinderziektes en onlogische situaties in het nieuwe parkeerbeleid kunnen aandragen;
4. inwoners, ondernemers en bezoekers over deze mogelijkheid te informeren;
5. de raad te informeren over de uitkomsten en de door het college al dan niet voorgestelde aanpassingen aan het parkeerbeleid.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.