M-008

Motie - Herverdeling gemeentefonds (vooheen M-170)

Status

Op 15 oktober 2021 is een brief van alle 26 Utrechtse gemeenten naar minister Ollongren verteurd.

Toezegging

verzoekt het college:
1. in samenwerking met de gemeenteraad door middel van een brief een sterk signaal aan de minister af te geven om tot een acceptabele herverdeling te komen;
2. deze brief in afschrift te sturen aan de Tweede Kamer en de formateurs.
3. Gezamenlijk op te trekken met de Utrechtse gemeenten en binnen de verbanden van de VNG.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.