M-009

Moties m.b.t. korting op de bijstand (vooheen M-174)

Status

Update 17 januari: Een voorstel voor het afhandelen van deze motie zal uiterlijk Q2 2022 aan de raad worden aangeboden.
Update 28-7-2022: I.v.m. landelijke ontwikkelingen zal de raad uiterlijk 1 oktober worden geinformeerd door een RIB

Toezegging

1. een onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat mensen in de bijstand ook in Woerden gedurende een periode op proef kunnen samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand of de bijstand geheel te verliezen. Dus dat de kostendelersnorm gedurende deze periode niet wordt toegepast;
2. daarin mee te nemen dat dit ook niet met terugwerkende kracht na de proefperiode zal gebeuren;
3. te zorgen dat de proefperiode lang genoeg is voor een serieuze ‘testperiode’ (minimaal 6 maanden);
4. hiertoe een voorstel uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen.
en
1. een onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat voor wat betreft de toepassing van de kostendelersnorm in de bijstand de leeftijdsgrens van 21 jaar van de inwonende volwassen kinderen van bijstandsgerechtigde ouders gedurende een bepaalde periode (minimaal 2 jaar) wordt verhoogd
naar 27 jaar;
2. hiertoe uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.