M-01

Ondersteuning inwonersinitiatieven

Status

Inmiddels is een start gemaakt met dit onderwerp, verschillende platforms worden hierin meegenomen, dit vergt enige tijd, verwachting is de raad in juni te kunnen informeren.

Toezegging

Verzoekt het college: In de gemeentelijke organisatie een centraal punt (initiatievenloket) te organiseren dat inwonerinitiatieven coördineert en begeleidt. Dit omvat:
-Het in kaart brengen van alle initiateven en dit online inzichtelijk maken.
-Het bieden van hulp aan inwoners om een goed projectplan te schrijven.
-Het hebben van een vaste contactpersoon die de coördinatie intern begeleidt.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.