M-010

Motie - Minder regels, direct uitkeren (vooheen M-176)

Status

Update 17 januari: Uiterlijk Q3 2022 zal een terugkoppeling naar de raad plaatsvinden. Deze motie is opgenomen/wordt meegenomen in het uitvoeringsplan armoedebeleid.

Toezegging

1. te regelen met Ferm Werk dat inwoners en evt. hun kinderen het bedrag krijgen uitgekeerd waar ze recht op hebben zonder het steeds invullen van allerlei formulieren;
2. alle formulieren te laten screenen op taalgebruik en op gebruiksvriendelijkheid door ervaringsdeskundigen;
3. de cliëntenraad van Ferm Werk en betrokken vrijwilligersorganisaties te consulteren hierbij.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.