M-010

Motie - Minder regels, direct uitkeren (vooheen M-176)

Status

Update 17 januari: Uiterlijk Q3 2022 zal een terugkoppeling naar de raad plaatsvinden. Deze motie is opgenomen/wordt meegenomen in het uitvoeringsplan armoedebeleid.
Update november 2022: uitwerking motie en terugkoppeling naar raad in Q1-2023.

Toezegging

1. te regelen met Ferm Werk dat inwoners en evt. hun kinderen het bedrag krijgen uitgekeerd waar ze recht op hebben zonder het steeds invullen van allerlei formulieren;
2. alle formulieren te laten screenen op taalgebruik en op gebruiksvriendelijkheid door ervaringsdeskundigen;
3. de cliëntenraad van Ferm Werk en betrokken vrijwilligersorganisaties te consulteren hierbij.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.