M-011

Motie - Borgen iedereen doet mee (vooheen M-178)

Status

Update 17 januari: nieuwe termijn februari 2022.
Update 16 maart 2022: dit punt wordt uiterlijk april 2022 afgedaan
Update 28 juli: In mei is de concept Lokale Inclusieagenda 2022-2025 gedeeld met de gemeenteraad (D/22/052739). Het onderwerp is opgenomen in het bestuursakkoord en zal in het collegewerkprogramma nader worden uitgewerkt. Hiermee kan de motie worden afgedaan.

Toezegging

1. aan de hand van de terugblik en uitvoeringsagenda van eind 2021, een voorstel te doen voor borging van het beleid ‘Iedereen doet mee’. Daarbij eerst te kijken naar wat binnen bestaande beleidscapaciteit opgepakt kan worden voordat er gekeken wordt naar extra beleidscapaciteit;
2. de terugblik, de uitvoeringsagenda en het voorstel voor februari 2022 naar de raad te zenden en de eventuele financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsrapportage.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.