M-012

Motie - Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg (vooheen M-179)

Status

Raad 5-11-2021: Wethouder De Weger zegt toe de raad op een geëigend moment in 2022 te informeren over de uitkomsten van de motie ‘Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg’.
Update 17 januari: de nieuwe termijn wordt Q4 2022.

Toezegging

1. bij het inrichten van de monitoring van de inzet en effectiviteit van informele ondersteuning te zorgen dat dit niet leidt tot onevenredig hoge administratieve lasten;
2. in 2022 samen met de vrijwilligersorganisaties in de informele zorg concrete stappen te zetten in het terugdringen van de administratieve lasten;
3. de raad over het resultaat hiervan in 2022 te informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.