M-013

Motie - Coronasteun wijk- en dorpshuizen (vooheen M-180)

Status

In Q1 2022 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie coronasteun wijk- en dorpshuizen.
Update februari: raad wordt in Q2 geinformeerd over de uitvoering van de motie coronasteun wijk- en dorpshuizen (uitstel vanwege personele wisselingen)
Update juni: raad wordt in Q3 geinformeerd over de uitvoering van de motie coronasteun wijk- en dorpshuizen (uitstel vanwege personele wisselingen). Er is dan meer zicht op de mogelijk extra benodigde maatregelen vanwege nieuwe coronamaatregelen in het najaar van 2022.
Update september: Met de organisaties is afgesproken dat de ontwikkeling van Corona in het najaar en winter van 2022 afgewacht wordt. Op dit moment heeft geen enkele instelling extra steun nodig. Energieprijzen lijkt momenteel echter wél een uitdaging.

Toezegging

verzoekt het college:
1. in nader overleg te treden met de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld voor het, indien nodig, nemen van aanvullende maatregelen om het voortbestaan van deze dorpshuizen te garanderen;
2. hierbij ook onconventionele maatregelen als steun in de vorm van de aankoop van vastgoed te overwegen;
3. indien hiervoor aanvullende financiële middelen nodig zijn een voorstel voor te leggen aan de raad, als dit de gestelde kaders van de raad overschrijdt;
4. de vinger aan de pols te houden voor de financiële gezondheid van andere dorps- en wijkhuizen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.