M-013

Motie - Coronasteun wijk- en dorpshuizen (vooheen M-180)

Status

In Q1 2022 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie coronasteun wijk- en dorpshuizen.
Update februari: raad wordt in Q2 geinformeerd over de uitvoering van de motie coronasteun wijk- en dorpshuizen (uitstel vanwege personele wisselingen)
Update juni: raad wordt in Q3 geinformeerd over de uitvoering van de motie coronasteun wijk- en dorpshuizen (uitstel vanwege personele wisselingen). Er is dan meer zicht op de mogelijk extra benodigde maatregelen vanwege nieuwe coronamaatregelen in het najaar van 2022.

Toezegging

verzoekt het college:
1. in nader overleg te treden met de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld voor het, indien nodig, nemen van aanvullende maatregelen om het voortbestaan van deze dorpshuizen te garanderen;
2. hierbij ook onconventionele maatregelen als steun in de vorm van de aankoop van vastgoed te overwegen;
3. indien hiervoor aanvullende financiële middelen nodig zijn een voorstel voor te leggen aan de raad, als dit de gestelde kaders van de raad overschrijdt;
4. de vinger aan de pols te houden voor de financiële gezondheid van andere dorps- en wijkhuizen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.