M-015

Motie - Glasvezel voor heel Woerden (vooheen M-185)

Status

Gesprekken lopen met de aanbieders van Glasvezel. In Harmelen gaat een partij aanleggen tegen AVOI. Voor de kernen Kamerik en Zegveld is door glasdraad in januari 2022 een vraagbundeling gestart. Voor de zomer 2022 hopen we meer duidelijk te hebben over de kern Woerden en de daadwerkelijke tijdslijnen mbt aanleg van glasvezel in de kernen.

Toezegging

en verzoekt het college:
1. dit standpunt van de raad in de lopende gesprekken met aanbieders kenbaar te maken;
2. al het redelijke dat verwacht mag worden te doen om ook voor de kernen en wijken een convenant m.b.t. tot de aanleg van een open glasvezelnetwerk af te sluiten;
3. de raad voor de zomer van 2022 te informeren over de voortgang op dit gebied.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.