M-016

Motie - Keuzeknoppen voor bestuursvorming

Status

Dit wordt april 2022 opgeleverd
Update april 2022: het document is aangeleverd bij de raad.

Toezegging

verzoekt het college:
de ambtelijke organisatie opdracht te geven om onafhankelijk (naast de overdrachtsdossiers):
1. op de belangrijke hoofdthema’s keuzeknoppen in beeld te brengen ten behoeve van het op te stellen programma-akkoord en de financiële gevolgen die samenhangen met gepresenteerde keuzeknoppen;
2. inzicht te geven in de ‘Staat van de Woerdense Financiën’ (met daarin onder meer de kengetallen van financiële gezondheid in meerjarenperspectief, de stand van zaken van besparingen en ombuigingen en een vergelijking met andere gemeenten), waarbij deze inzichten extern getoetst worden door de accountant;
3. dit pakket op 1 april 2022 op te leveren aan de nieuwe gemeenteraad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.