M-017

Motie - De raad aan zet! (vooheen M-190)

Status

Update januari 2022: De raad heeft in december 2021 een raadsvoorstel over de huisvesting statushouders ontvangen. De verkenning voor de opvang asielzoekers loopt samen met de U16. Dit komt voor de zomer 2022 op de raadsagenda.
Update juni 2022: de termijn wordt Q3.

Toezegging

verzoekt het college:
geen onomkeerbare besluiten te nemen en/of afspraken met andere Utrechtse gemeenten, de Provincie Utrecht en/of het Rijk te maken over de opvang van asielzoekers en/of een (verdere) verhoging of wijze van invulling van de taakstelling statushouders in Woerden, alvorens het college daarover een besluit aan de raad heeft gevraagd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.