M-018

Motie - Proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage (vooheen M-192)

Status

Raad 25 november: De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt vragen aan het college over de beantwoording van schriftelijke vragen over het interpellatiedebat over de uitvoering van het parkeerbeleid.
Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe een themabijeenkomst te organiseren over de uitkomsten van het onderzoek naar verkeersstromen en over de resultaten van de proef met het eerste uur gratis in de parkeergarage.
Update 15 december: januari/februari 2022
Update februari 22: Bij motie heeft de gemeenteraad besloten om de proef voor eerste uur gratis parkeren te verlengen, zie https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-januari/20:00/Motie-vreemd-Verlengen-proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarage.pdf.
Toezegging PA 1 september 2022: Wethouder Vierstra zegt namens het college toe in 2022 nog met een planning over het vervolg te komen, zodra concreet is wanneer de gesprekken met het Stadshart zullen worden gevoerd.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Noorthoek geeft aan dat in januari 2023 een raadsinformatiebrief zal volgen over de ontwikkelingen na 1 oktober.
Update 5dec22: Rond de jaarwisseling volgt een RIB met effecten op parkeerbezetting en financiële gevolgen van het opheffen van het eerste uur gratis per 1 oktober 2022. Wel afhankelijk en in afstemming met de partij die het parkeerbeleid momenteel evalueert

Toezegging

verzoekt het college:
1. in de maanden november en december 2021 en minimaal tot eind januari een proef te doen waarbij het eerste uur parkeren in de parkeergarage gratis is op alle dagen. De raad voert tijdens de begrotingsraad over de dekking een debat.;
2. dit samen met ondernemers groots aan te kondigen via een communicatiecampagne;
3. de effecten hiervan op parkeergaragegebruik, bezoek aan de binnenstad en de inkomsten van de gemeente te monitoren en de gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.