M-019

Motie - Anticiperen op nieuwe wetgeving toewijzing nieuwbouwwoningen

Status

Update maart 2022: beantwoording motie is ingediend voor behandeling collegevergadering d.d. 8-3-2022. Daarna wordt deze verstuurd aan de raad.Motie afgedaan via D/22/051469 en Z/22/038618

Toezegging

verzoekt het college:
1. bij al in voorbereiding zijnde bouwprojecten en nog nieuw op te starten bouwprojecten in de gemeente Woerden rekening te houden met een aankomende verruiming van de mogelijkheid van gemeenten om meer woningen toe te wijzen aan inwoners van de gemeente Woerden of mensen met een economische binding met onze gemeente;
2. wanneer deze nieuwe wetgeving in werking treedt de verruiming die deze wet biedt vanaf dag één maximaal te kunnen benutten;
3. vooruitlopend op de nieuwe wet alle mogelijkheden te benutten om woningen in de gemeente Woerden toe te kunnen wijzen aan inwoners van onze gemeente en/of mensen met een economische binding.
4. te onderzoeken of deze regelgeving ook toepasbaar wordt voor oud-Woerdenaren die willen terugkeren naar onze gemeente.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.