M-02

motie Integraal en Samen beoordelen effectiviteit Strategische Heroriëntatie

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
• de acht werkgroepen/taskforces opdracht te geven om de effectiviteit en positieve en/of negatieve impact van de bezuiniging per thema integraal te beoordelen
• de uit te werken scenario’s ter besluitvorming voor te leggen aan de raad met een onderbouwing (efficiency en effectiviteit/impact) welke (combinatie van) thema’s de meest verantwoorde en minst nadelige keuzes zijn
• in de planning te zoeken naar mogelijkheden voor maximale raadpleging van deskundigen (deelnemers van de rondetafelgesprekken alsook relevante organisaties), voorafgaand aan de besluitvorming, om hiermee het draagvlak te maximaliseren en een voorstel te doen gebaseerd op de laatste praktijkinzichten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.