M-02

Crematorium

Status

RIB is op 14 februari 2019 aangeboden aan de raad

Toezegging

Verzoekt het college:
- Om ondernemers die voornemens zijn een businessplan in te dienen voor het vestigen van een crematorium in Woerden, te voorzien van de juiste informatie om de plannen te verwezenlijken;
- Om bij een concrete uitwerking van deze plannen als klankbord te fungeren en te faciliteren bij het realiseren hiervan;
- De raad middels een raadsinformatiebrief in Q2 2019 te voorzien van de stand van zaken op dat moment.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.