M-020

Motie - Toegang tot (goedkopere) koopwoningen voor inkomens net boven de grens voor sociale huur vergroten

Status

Update maart 2022: beantwoording motie is ingediend voor behandeling collegevergadering d.d. 8-3-2022. Daarna wordt deze verstuurd aan de raad.
Motie afgedaan via D/22/051469 en Z/22/038618

Toezegging

roept het college op:
zo snel mogelijk alternatieve financieringsvormen bij de nieuwbouw in kaart te brengen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.