M-021

Motie - Verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met gebruik van communicatieve middelen (vooheen M-195)

Status

Toezegging

verzoekt het college:
communicatieve maatregelen te treffen die er, nog dit stookseizoen, toe dienen te leiden dat de overlast door houtstook teruggedrongen wordt in de wijken:
- advertenties te plaatsen in de lokale bladen en via de lokale omroep (RPL) waarin de gemeente zich uitspreekt
tegen de overlast van houtstook, vanwege de impact ervan op H29gezondheid en de overlast die het
voor de omgeving kan betekenen;
- op de website van de gemeente een verwijzing op te nemen naar de stookwijzer.nu. En Woerden (zo
mogelijk) aan te melden bij de Stookwijzer.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.