M-022

Motie - Voorkomen van verwijderde en kwijtgeraakte Stolpersteine (vooheen M-196)

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de bestaande en toekomstige Woerdense Stolpersteine (alsnog) op te nemen in een registratie van objecten in de openbare ruimte ofwel er met een vergelijkbare oplossing zorg voor te dragen dat de locatie en bijzondere status van de stenen bij werkzaamheden door de gemeente of externe partijen bekend is en dat deze worden teruggeplaatst;
2. de raad te informeren over de gekozen oplossing,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.