M-023

Motie - Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan (vooheen M-197)

Status

Update 1 juni 2022: hier wordt aan gewerkt. Zodra meer bekend is, wordt dit medegedeeld.

Toezegging

verzoekt het college:
om de inventarisatie van maatregelen in overleg met bewoners uiterlijk 1 april 2022 af te ronden en de gemeenteraad vervolgens een raadsvoorstel voor te leggen voor het nemen van geluids- en overlastbeperkende maatregelen langs de Hollandbaan met verschillende keuzeopties en kosten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.