M-025

Motie - Steun voor overleg tussen gemeenten en Rijk over het over het oplossen van knelpunten in de
Wmo voor huishoudelijke hulp (vooheen M-199)

Status

Update 28/03. In overleg met de VNG over hoe wij hun kunnen ondersteunen. Verwachting is dat we de raad hierover in mei kunnen informeren.

Toezegging

verzoekt het college:
de VNG te steunen in het overleg met het Rijk om te komen tot een oplossing voor de knelpunten in de
Wmo-dienstverlening door de gemeenten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.