M-026

Motie - Inwoner centraal (vooheen M-200)

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. bij alle verdere ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie ‘klantvriendelijkheid’ - in de zin van de inwoner centraal - als speerpunt hoog op de agenda te zetten;
2. bij de informatie aan de raad over deze ontwikkelingen de inspanningen en effecten op de klantvriendelijkheid expliciet te beschrijven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.